Adatvédelmi tájékoztató

A Rendberaklak.hu oldal üzemeltetője, Czech Melinda E.V., 50861240 (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében, illetve az oldalon és annak aldomainjein történő, valamilyen, jellemzően elektronikus tartalomért feliratkozóknak hírlevél és direkt marketing küldés céljából. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak az oldalon kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő címe: 1112 Budapest, Igmándi u. 8. fsz. 2.
Az adatkezelő elérhetősége: rendberaklak@rendberaklak.hu

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: (bekérés alatt)

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezett hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

A háttér informatikai szolgáltatások üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Az érintettek köre: regisztrált feliratkozók

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés, illetve hírlevél küldés teljesítéséhez szükséges adatok: vezetéknév, keresztnév, email címe, mobil telefonszáma, számlázási cím, postázási cím.

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések és szolgáltatások teljesítése, számlázás, hírlevél küldése.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
– A rendberaklak.hu megbízott munkatársai.
– Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó szolgáltatók munkatársai.

Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó szolgáltatók:

Elektronikus számlázás:

KBOSS.hu Kft.
2000 Szentendre, Táltos utca 22/b
E-mail: info@szamlazz.hu
Tel: +36-30-35-44-789

Tárhelyszolgáltatás:

ProfiTárhely Kft.
6000 Kecskemét, Szolnoki út 23.
E-mail: ugyfelszolgalat@profitarhely.hu
Tel.: +36 20 254 0866

Amazon Web Services, Inc.
1 Burlington Rd, Dublin 4, Ireland)

Rendelés feldolgozó és hírlevél rendszer:

SalesAutopilot Kft. 
1089 Budapest, Golgota u. 3.
Tel.: +36 1 490 0172

 

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok az utolsó megkeresés időpontjától számított 6 hónap.

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél
– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– személyes adatainak helyesbítését,
– személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A felhasználó a regisztráció során megadott e-mail címére küldött levelek végén található adatmódosító és leiratkozási linken módosíthatja a hírlevélküldéshez tárolt adatait illetve leiratkozhat róla.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (http://www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (http://www.njt.hu)